PC Press info: software, hardware, peopleware

Dolphin Browser

Dolphin-browser-HDAko je ve­ro­va­ti zva­ničnoj sta­tis­ti­ci, Dolphin Browser (dolphin‑browser.com) pre­uzet je do sa­da vi­še od 12 mi­li­ona pu­ta! Za­što je baš on i­zbor mno­gih ni­je nam te­ško da shva­ti­mo, jer po­red to­ga što do­no­si desktop like is­kus­tvo sur­fo­va­nja nu­di i pre­gršt za­nim­lji­vih op­ci­ja. Po po­kre­ta­nju pro­gra­ma očeku­je vas na­slov­na stra­ni­ca ko­ja čuva thumbnail‑ove omi­lje­nih saj­to­va.

Da­lje, sur­fo­va­nje u ta­bo­vi­ma u Dolphin‑u i­zgle­da baš kao na računa­ru, jer se kar­ti­ce saj­to­va po­jav­lju­ju u gor­njem de­lu e­kra­na (i­znad a­dre­sne li­ni­je) i mo­guće ih je do­da­va­ti/u­kla­nja­ti sa e­kra­na na kla­sičan način. Browser podr­­ža­va i­zda­va­nje ko­man­di pu­tem „crta­nja“ prsti­ma (gestures), po­se­du­je Sonar fun­kci­ju za gla­sov­nu kon­tro­lu, a ima i bo­ga­tu pa­le­tu do­da­ta­ka ko­ji pro­ši­ru­ju o­snov­nu fun­kci­onal­nost pro­gra­ma. Va­lja na­po­me­nu­ti da Dolphin ne­ke op­ci­je (na pri­mer, pris­tup omi­lje­nim saj­to­vi­ma) čuva u sidebar‑ovi­ma, ko­ji­ma se pris­tu­pa „pov­lačenjem“ e­kra­na u le­vu ili de­snu stra­nu.

U pi­ta­nju je ve­oma brz browser, ko­ji nu­di sve­den u­prav­ljački in­ter­fejs i pre­gršt op­ci­ja. Spu­ta­vaju ga lo­ši re­zul­ta­ti na tes­to­vi­ma, prven­stve­no ka­da je po­mo­dni HTML5 u pi­ta­nju.


Adresa za preuzimanje:Dolphin-Browser-QR

Samsung Tab 7 Plus P6200

Samsung-Galaxy-Tab-7-Plus-P6200Samsung Tab 7 Plus P6200 je naslednik prvog i originalnog Galaxy Tab-a, koji je bio Samsung-ov odgovor na Apple iPad – a to znači da se radi o modelu visoke klase. Samsung nudi tablete različitih veličina – za razliku od prvog Tab-a, ovaj model ima ekran dijagonale 7“ (LCD PLS) i srazmerno nižu rezoluciju, ali sve ostalo je tu – procesor s dva jezgra, dobar grafički čip koji omogućava igranje i dve kamere, a sve to napaja snažna baterija. Ovim tabletom može da se telefonira – dakle, i da se koristi mobilni Internet, a ako vam je skup, možete ga dobiti i u paketu kod mobilnih operatora.

 

 

 


Samsung-Galaxy-Tab-7-Plus-P6200-spec

Huawei Ascend G300

Asceng-G300Huawei Ascend G300 je zanimljiv model telefona s dobrim i velikim ekranom od 4“. Procesor je savremeni Cortex-A5 na 1 GHz, uz podršku grafičkog procesora Adreno 200. Ima 512 MB RAM-a i 4 GB skladišne memorije, od čega je 2,5 GB dostupno za aplikacije, uz mogućnost proširenja Micro SD karticom do 32 GB. Uz ovakav hardver uživaćete u dobroj muzici i video-klipovima, a baterija kapaciteta 1.500 mAh izdržava duže nego kod sličnih uređaja. Komunikacija je brza (HSDPA 7,2; HSUPA 5,76 Mbps), a na raspolaganju su i aktuelni WiFi režimi b/g/n, hotspot i direct. Solidna kamera (5 Mp) upotpuniće zabavu, a nedostajaće vam samo prednja (chat) kamera. Po vrlo umerenoj ceni, dobićete telefon vrlo savremene koncepcije i solidnih mogućnosti.

 

 


Asceng-G300-spec

Moj Android

Specijalno izdanje PC Press-a na svim kioscima
52 strane, samo 49 dinara!
Izaberite, pokrenite i podesite novi Android telefon i uživajte u njemu!

Moj_Android_coverKlasični mobilni telefoni su prošlost – sadašnjost i budućnost pripadaju smartfonima. Oni ujedinjuju telefoniranje, dopisivanje, pristup Internetu, fotografije, filmove, muziku, knjige… sve je u malom kućištu i na spektakularnom ekranu. A Android je vodeći operativni sistem za mobilne uređaje – vreme je da pređete na njega ili da ga, ako već imate Android telefon, iskoristite na pravi način!

Na stranicama PC Press-ovog novog specijalnog izdanja saznaćete šta donose smartfoni, izabrati svoj idealni telefon i videti za vaš Android može mnogo više od onoga što ste u prvi mah uočili. Pretvorite svoj telefon u mobilnu kancelariju, u izvor Interneta dok ste na putu, u izvor muzike, filma i zabave dok ste kod kuće, čitajte na njemu elektronske knjige, fotografišite, snimajte filmove… Uplovite u uzbudljivi svet aplikacija pomoću QR kodova koje objavljujemo, i Android će biti zaista vaš!

Moj_Android_content01Moj prvi Android

Nije lako izabrati Android uređaj u mnoštvu smartfona i tableta. Skuplji uređaj doneće vam više zadovoljstva, ali i jeftiniji imaju šarm. Predstavljamo Nexus 7, Samsung Galaxy 5 I5500, Galaxy Ace Plus, Galaxy S Plus, Galaxy S III, Galaxy Note, HTC Explorer, One V, One X, Motorola Motoluxe XT615, Razr, LG P350 Optimus Me, Optimus P990 i Huawei Ascend G300 – opisi i tabela karakteristika reći će vam koji je od ovih modela vaš.

A ako biste (i) Android tablet, za vas smo testirali Samsung Galaxy Tab 7 Plus P6200, Asus Transformer, Prestigio PMP5097C i PMP5097C kao i čudesno jeftine eFun Nextbook Premium 7 i 8.

Moj_Android_content02Useljenje

Kako da konfigurišete Android telefon, povežete ga sa Gmail nalogom, kako prebaciti imenik iz starog telefona, da li koristiti Phone ili Google kontakte, kako povezati imenik u telefonu i na Facebook-u, kako besplatno backup-ovati u cloud-u, bez kojih se aplikacija jednostavno ne može…

Moj_Android_content03Prodavnica tajni

Otkrijte tajne svog Android telefona, naučite da konfigurišete njegove parametre, produžite vek baterije, pređite na novu verziju operativnog sistema čak i ako je proizvođač vašeg telefona ne nudi… Osim toga, budite racionalni i uštedite – držite data saobraćaj pod kontrolom, naučite da ga smanjite ili sasvim zabranite u roaming-u, napravite dobar balans WiFi i 3D konekcije…

Moj_Android_content04Bezbedni Android

Obezbedite vaš telefon od hakera ali i od lopiva – neka podaci budu sigurni čak i za slučaj da telefon izgubite, naučite kakve sigurnosne probleme može da donese Bluetooth, upoznajte viruse i druge štetne programe koji napadaju Android platformu i načine da se sa njima izborite.

Moj_Android_content05100 Android aplikacija

Android telefon je samo početak – uz zanimljive i koriste aplikacije telefon će raditi mnoge stvari o kojima u startu niste ni razmišljali. Efikasnije pristupajte Web-u kroz neki od browser-a, instalirajte video-plejer koji će reprodukovati filmove ne samo na ekranu telefona, nego i na velikom televizoru u dnevnoj ili hotelskoj sobi, naučite da reprodukujete muziku i pretvarate je u ring tonove, uživajte u zabavnim transformacijama fotografija vaših prijatelja, a ne zaboravite ni domaće aplikacije koje će vam olakšati snalaženje u saobraćaju, upoznati vas sa zanimljivim mestima, pristupati vestima i informacijama, katapultirati vas pravo u svet igara…

Moj_Android_content06Android na poslu

Android nije samo igra i zabava – vaš telefon će postati vaša mobilna kancelarija. Povežite se sigurnom vezom sa serverom u firmi, prikupite na jedno mesto poštu sa više e-mail naloga, budite prisutni u Office 365 oblaku vaše kompanije, obrađujte Word dokumente, Excel tabele i PowerPoint prezentacije, plaćajte mobilnim telefonom, radite sa poslovnim dokumentima u oblaku… Ima li nečeg lepšeg od mirisa mora, pogleda na plažu, dobrog društva i moćnog mobilnog uređaja, uz koji ste sigurni da posao držite pod kontrolom!

Surfujte bar-kodovima

barcode01U časopisima i na internetu često ćete naići na kvadratiće s crno-belim uzorkom. Ovaj elektronski zapis naziva se QR kod i u sebi krije internet adresu, prečicu ili neki običan tekst. Kako Internet adrese postaju sve komplikovanije, QR kodovima se lako zapisanuju sve informacije o tome kako da odete na neku internet lokaciju.

Na android uređaj treba da instalirate aplikaciju Barcode Scanner (sa prodavnice play.google.com), pokrenete ga i kameru uperite na QR kod. Telefon će iz njega pročitati link i ponuditi vam da ga pogledate u browser‑u ili prosledite prijatelju, a ako se radi o aplikaciji (kao u ovom slučaju), ponudiće vam da je odmah preuzmete sa Play Store sajta.


barcode02


Adresa za preuzimanje:Barcode_Scanner

Galerija